skip to Main Content

Steeds meer mensen benoemen een levensexecuteur die op komt voor uw belangen als u daar zelf niet goed meer toe in staat bent.
Vragen als:

Wie regelt uw bankzaken als u dat door ouderdom, ziekte of ongeval zelf (tijdelijk) niet meer kunt?

Wie doet de boodschappen als u een zware chemokuur moet ondergaan of uw heup heeft gebroken?

Wie weet wat uw wensen zijn?

Kortom, wie behartigt dan uw belangen?

Het zijn vragen waar u waarschijnlijk niet dagelijks bij stil staat of die misschien zelfs nog nooit bij u zijn opgekomen. Maar stel dat.., hoe zou het dan gaan? En gaat het dan zoals u dat wilt?

Om uw welzijn en (financiële) belangen zo veel mogelijk te waarborgen, kunt u een levenstestament laten opmaken bij een notaris. U benoemt daarin een levensexecuteur, iemand in wie u vertrouwen heeft, die deze taak op zich wil nemen en die u wensen kent.

De Levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid namens u te handelen als u dat zelf (tijdelijk) niet goed kunt. U kunt met uw evensexecuteur afspraken maken over financiële zaken, uw verzorging en medische zaken.

Het is ook mogelijk meerdere levensexecuteurs te benoemen, bijvoorbeeld iemand die opkomt voor uw privébelangen en iemand die opkomt voor uw zakelijke belangen
U kunt voor verschillende omstandigheden andere wensen formuleren.

Geen rechter nodig

Het aantal mensen dat een levensexecuteur aanstelt, stijgt enorm.
Een levenstestament en –executeur zijn niet per definitie iets voor ouderen. Ook jonge mensen kunnen door ziekte of een ongeval (tijdelijk) afhankelijk worden van anderen.

Als u geen levenstestament heeft opgemaakt, kan het nodig zijn dat een rechter een bewindvoerder of curator aanwijst. Misschien iemand die uw persoonlijke voorkeur niet heeft. Bovendien kan de gang naar de rechtbank in zo’n situatie als zeer belastend worden ervaren.
Trouwens, dat uw partner altijd uw belangen kan behartigen, is een misverstand. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is er bij de afhandeling van bepaalde zaken een handtekening van beide partners nodig. Zonder levenstestament komt daar toch een rechter aan te pas.

Bijvoorbeeld:
uw partner is door ziekte niet in staat om samen met u te beslissing over…..
hypotheek, lening enz….  alles waarvoor u beiden zou moeten tekenen kan dan niet meer, zonder dat de rechtbank hiervoor toestemming verleend.

Back To Top