skip to Main Content

uitleg:

Wat is een executeur?

Een executeur is volgens het Groot woordenboek van de Nederlandse taal Van Dale een uitvoerder van de laatste wil, een uitvoerder van een testament, een testament uitvoerder.
Maar dat is alleen de letterlijke betekenis. De executeur regelt de vermogensovergang van de erflater naar de erfgenaam en is aanspreekpunt in een vaak emotionele periode van de naaste betrokkenen. Hij is vaak de “spin in het web”. Naast juridische en financiële kennis dient de executeur juist ook over goede sociale – en communicatieve vaardigheden te beschikken.

Hoe kan een executeur benoemd worden?
Een executeur kan door de erflater benoemd worden in zijn testament opgemaakt bij de notaris.
Een executeur die door de erflater in zijn testament benoemd is heeft een groot scala aan (zelfstandige) bevoegdheden die rechtstreeks uit de wet en het testament voortvloeien.

Back To Top