skip to Main Content

uitleg:

Als voorbeeld telt ons land 140.000 mensen van 75 jaar en ouder, zij wonen nog geheel zelfstandig. Uit deze groep is een op de zes niet in staat zelf de administratie bij te houden. Door de vergrijzing zal dit aantal, ook door de behoefte aan hulp bij onder andere administratie, de komende jaren verder toenemen. Tevens heerst er bij vele anderen een (dreigende) werkeloosheid. Er zijn veel alleenstaande oudergezinnen en ook nabestaanden welke, mede door emotionele perioden, het zicht kwijt zijn in hun administratie, financiële situatie en de eventuele mogelijkheden in sociale voorzieningen.

BergOp kan bovenstaande mensen van dienst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het frequent ordenen en archiveren van hun administratie en ondersteuning bij financiën. Adviseren en begeleiding in een nieuwe situatie, door middel van verwijzing en ondersteuning naar mogelijkheden
bij overheidsinstanties. Begeleiding bij aanvragen en wijzigingen belastingen; wensen wilsbeschikking, ondersteuning regelen begrafenis en testament voor uzelf, alsmede administratieve begeleiding en ondersteuning van nabestaanden.

Door kennis en vaardigheden over te brengen, informatie, advies en voorlichting te geven, ondersteuning en begeleiding te bieden, hoop ik velen rust te brengen.

Back To Top